Naprawy drobne złota rączka

Informacje o wyrobach zawierających azbest do 31 stycznia


Przypominamy właścicielom i zarządcom nieruchomości o obowiązku wypełnienia formularza „Informacja o wyrobach zawierających azbest”.

Na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, zgodnie z § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest ciąży obowiązek sporządzania informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania. Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają Informację Wójtowi Gminy Rewal, natomiast podmioty prawne bezpośrednio Marszałkowi Województwa.

                Uaktualnioną informację należy składać corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy w Urzędzie Gminy w Rewalu.


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *