Naprawy drobne złota rączka

Straż Graniczna kontroluje pracowników


Funkcjonariusze Straży Granicznej kontrolują zatrudnionych w okolicy cudzoziemców.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu w jednej z wrocławskich firm budowlanych świadczących usługi na terenie powiatu kołobrzeskiego zweryfikowali zatrudnienie 102 cudzoziemców, głównie obywateli Ukrainy, Białorusi, Uzbekistanu i Tadżykistanu. 

U 67 osób strażnicy graniczni stwierdzili nielegalne powierzenie pracy przez pracodawcę – na warunkach innych niż określone zostały w uzyskanym zezwoleniu na pracę oraz bez zezwoleń na pracę. Ponadto w przypadku 25 cudzoziemców pracodawca nie poinformował w wymaganych terminach właściwych urzędów o podjęciu bądź niepodjęciu przez nich pracy.

Wobec pracodawcy zostanie skierowany do sądu wniosek o ukaranie. Konsekwencje poniosą również cudzoziemcy, wszczęte zostaną postępowania w sprawach o wykroczenia.

MOSG


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *