Naprawy drobne złota rączka

Ogłoszono termin kwalifikacji wojskowej w powiecie gryfickim


W okresie od dnia 01 lutego 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r., będzie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa
zachodniopomorskiego.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1. mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
2. mężczyzn urodzonych w latach 2000 – 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby, które w latach 2022 i 2023:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
c) kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie psychologii
lub kończą naukę w zawodach technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii;
d) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej; do końca roku kalendarzowego, w którym kończą
60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
e) osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.
Osoby wymienione ust. 2 pkt 1-6, posiadające miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w niżej wymienionych powiatach (miastach na prawach powiatu), winny stawić się do kwalifikacji wojskowej w poniżej określonych miejscach i terminach jej prowadzenia:

POWIAT GRYFICKI – gmina: Brojce, Gryfice, Karnice, Płoty, Rewal, Trzebiatów.Hala Widowiskowo-Sportowa GRYF ARENA
w Gryficach, ul. J. Piłsudskiego 35
03 kwietnia – 19 kwietnia 2024 r.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *